De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Vandaag is het bericht naar buiten gekomen dat de nationale politie 150 man gaat uitrusten met zwaardere wapens om op te kunnen treden in winkelcentra en op straten en pleinen. De vraag is, is dit wel zo’n goed idee.

 

Wij worden geconfronteerd met het in elkaar schuiven van interne en externe veiligheid. Dit is fundamenteel anders dan in het verleden. De dreiging  gaat steeds meer komen  van terroristen die militair opgeleid en  getraind zijn en gevechtservaring hebben. Ons antwoord daarop  is gebaseerd op  dreigingen uit de vorige eeuw. De politie treedt op in Nederland en Defensie in het buitenland. Nederland wordt wakker, de wereld om u heen verandert heel snel. Ook wij zullen de bakens moeten verzetten en adaptief deze dreiging tegemoet moeten treden. De politie, bestuurders etc gaan steeds meer mee op uitzending naar het buitenland en terecht. Zij hebben een eigen kennis en kunde. Datzelfde geldt voor de krijgsmacht binnen Nederland. Aloude grenzen bestaan niet voor terroristen, en waarom dan wel voor onze veiligheidsdiensten?

 

De discussie gaat telkens over het uitrusten met zwaardere wapens. Wij zien die trend ook in Amerika. Maar het zijn niet zozeer de wapens als wel de aspecten opleiding, training en ervaring, het kunnen werken in eenheden die bepalen of je wint of verliest bij een altijd plotselinge  confrontatie. De terrorist heeft in principe het initiatief, de verrassing aan zijn kant staan. Kort samengevat; bij een confrontatie in een winkelcentrum  tussen getrainde terroristen moet je beter getrainde mensen inzetten, dat zijn in principe niet politiemensen die alleen een  zwaarder wapen krijgen en enige aanvullende training. Hier heb je professionals voor nodig die kennis en ervaring hebben over het optreden in een stedelijke omgeving.

 

Dan komt altijd de opmerking dat mensen zich onveilig voelen als militairen op straat staan. Het beste gevoel van veiligheid geeft de situatie dat het optreden tegen terroristen zo optimaal mogelijk is. Vlagvertoon zonder inhoud  geeft echt geen gevoel van veiligheid.  Aan de rest wennen mensen snel. Kwaliteit telt, maar schrikt ook af.

 

 

De huidige veiligheidssituatie in de wereld vraagt om een andersoortig optreden. Het ineenschuiven van interne en externe veiligheid is al een feit. Er is een nieuwe visie nodig waarin politie, krijgsmacht maar ook beveiligingsbedrijven elk een eigen rol moeten gaan spelen met respect voor elkaars professionaliteit. Het uitrusten van 150 agenten met zwaardere wapens heeft niets gemeen met een dergelijke visie. Maar ja, visie, daar waren wij de laatste jaren niet meer van.

Vandaag is het bericht naar buiten gekomen dat de nationale politie 150 man gaat uitrusten met zwaardere wapens om op te kunnen treden in winkelcentra en op straten en pleinen. De vraag is, is dit wel zo’n goed idee.

 

Wij worden geconfronteerd met het in elkaar schuiven van interne en externe veiligheid. Dit is fundamenteel anders dan in het verleden. De dreiging  gaat steeds meer komen  van terroristen die militair opgeleid en  getraind zijn en gevechtservaring hebben. Ons antwoord daarop  is gebaseerd op  dreigingen uit de vorige eeuw. De politie treedt op in Nederland en Defensie in het buitenland. Nederland wordt wakker, de wereld om u heen verandert heel snel. Ook wij zullen de bakens moeten verzetten en adaptief deze dreiging tegemoet moeten treden. De politie, bestuurders etc gaan steeds meer mee op uitzending naar het buitenland en terecht. Zij hebben een eigen kennis en kunde. Datzelfde geldt voor de krijgsmacht binnen Nederland. Aloude grenzen bestaan niet voor terroristen, en waarom dan wel voor onze veiligheidsdiensten?

 

De discussie gaat telkens over het uitrusten met zwaardere wapens. Wij zien die trend ook in Amerika. Maar het zijn niet zozeer de wapens als wel de aspecten opleiding, training en ervaring, het kunnen werken in eenheden die bepalen of je wint of verliest bij een altijd plotselinge  confrontatie. De terrorist heeft in principe het initiatief, de verrassing aan zijn kant staan. Kort samengevat; bij een confrontatie in een winkelcentrum  tussen getrainde terroristen moet je beter getrainde mensen inzetten, dat zijn in principe niet politiemensen die alleen een  zwaarder wapen krijgen en enige aanvullende training. Hier heb je professionals voor nodig die kennis en ervaring hebben over het optreden in een stedelijke omgeving.

 

Dan komt altijd de opmerking dat mensen zich onveilig voelen als militairen op straat staan. Het beste gevoel van veiligheid geeft de situatie dat het optreden tegen terroristen zo optimaal mogelijk is. Vlagvertoon zonder inhoud  geeft echt geen gevoel van veiligheid.  Aan de rest wennen mensen snel. Kwaliteit telt, maar schrikt ook af.

 

De huidige veiligheidssituatie in de wereld vraagt om een andersoortig optreden. Het ineenschuiven van interne en externe veiligheid is al een feit. Er is een nieuwe visie nodig waarin politie, krijgsmacht maar ook beveiligingsbedrijven elk een eigen rol moeten gaan spelen met respect voor elkaars professionaliteit. Het uitrusten van 150 agenten met zwaardere wapens heeft niets gemeen met een dergelijke visie. Maar ja, visie, daar waren wij de laatste jaren niet meer van.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04