De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bijdrage Rondetafelgesprek Reservistennota

De vaste commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer heeft besloten op 10 maart 2016 een rondetafelgesprekte houden overde reservistennota. Het rondetafelgesprekis een vervolg op een eerder gehouden rondetafelgesprek op 7 oktober jl. en dient ter voorbereiding op het algemeen overleg met de minister van Defensie overde reservistennotaop 22maart 2016.

 

De commissie heeft de CMHF sector Defensie, samen met diverse andere organisaties, in de gelegenheid gesteld een schriftelijke bijdrage te leveren ten behoeve van het rondetafelgesprek. De CMHF sector Defensie heeft de VCD haar bijdrage aangeleverd in een brief. In deze brief is het standpunt van de CMHF sector Defensie vermeld en is antwoord gegeven op de door de VCD gestelde vragen.

Het rondetafelgesprek zelf vindt plaats op 10 maart2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag, de zaal waarin het zal plaatsvinden wordt op een later moment bekend.De opzet van het rondetafelgesprek en de indeling daarvan is bijgevoegd.Tijdens het rondetafelgesprek wil de commissie zich door een aantaldeskundigen laten informeren over de visie op de reservisten.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04