De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Reorganisatie Defensie Materieel Organisatie

In de media kon u vorige week lezen dat er mogelijk banen verdwijnen en ontslagen gaan vallen bij het JIVC (Joint Informatievoorziening Commando) en OPS (Operations) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).   

 

Het is een feit dat de IT van Defensie aan vernieuwing toe is en dat we het IT-domein gaan reorganiseren. De reorganisatie loopt in 3 fasen door tot 2020.

  

Fase 1: de samenvoeging van het JIVC en Operations en het oprichten van een groeikern IT na de besluitvorming over het resultaat van ‘de dialoog met de markt’.  

 

Fase 2: uitbreiden van de groeikern.  

 

Fase 3: het doorvoeren van de organisatorische consequenties ten gevolge van evaluatie- en of verbeterpunten, de verdere migratie en het uitzetten van de huidige IT. 

 

 Fase 2 en 3 hebben dus als doel om de vernieuwing en het samenwerken met de markt vast te leggen.   

 

Het JIVC verwacht dat door de technologische ontwikkelingen op termijn het werk met minder mensen kan worden gedaan. Daarnaast wordt verwacht dat de gevraagde competenties van de medewerker aan de nieuwe organisatie en werkwijze dienen te veranderen. Mede om die reden heeft het JIVC al twee programma’s opgezet: 

• talentontwikkelingsprogramma (TOP OPS); 

• re-employment programma. 

Het gaat hier met name om de medewerkers in staat te stellen nieuwe competenties te verkrijgen en om van werk naar werk gebracht te worden. Helaas zal dit niet voor iedereen gaan lukken.   

 

GOV|MHB

Zoals u in PRODEF-bulletin nr. 3 2015 heeft kunnen lezen verwachte de GOV|MHB toen al dat op termijn een reductie van 500 à 600 functies zal gaan plaatsvinden.  Het natuurlijk verloop en vacaturemanagement zal naar verwachting niet die ruimte bieden om gedwongen ontslagen te vermijden. De instrumenten van het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) 2012 zullen ten volle moeten worden gebruikt. Denk hierbij aan het stimuleren van vroegtijdig vrijwillig vertrek (aanduiden van knelpuntcategorieën en de remplaçantenregeling), maar ook aan de voorzieningen bij ontslag op verzoek (stimuleringspremie, gegarandeerd maandelijks inkomen en loonaanvulling bij vrijwillig ontslag). De hoogste prioriteit moet volgens de GOV|MHB liggen bij employability van het defensiepersoneel.  

 

Employability is het vermogen van werknemers om hun huidige werk te behouden of nieuw werk te verkrijgen op de interne of externe arbeidsmarkt.  

 

Het op dit moment aanmaken van knelpuntcategorieën ziet de GOV|MHB als de credo’s “schieten met hagel” en “niet geschoten is altijd mis”, want welke functies en de hieraan gekoppelde medewerkers gaan we nu aanwijzen als we nog niet weten hoe we gaan vernieuwen en hoe we gaan samenwerken met de markt. Te vroeg de mogelijk verkeerde instrumenten inzetten kan ook risico’s zoals nog meer ontslagen tot gevolg hebben. Uitstel is nog geen afstel. Oftewel, er zal eerst meer duidelijkheid moeten komen voordat de instrumenten van het SBK 2012 gericht en optimaal kunnen worden gebruikt!   

Zodra er meer duidelijkheid is zal ook de GOV|MHB een voorstander zijn van het openstellen van alle instrumenten van het SBK 2012 voor de betrokken medewerkers zodat deze optimaal benut kunnen worden voor het zittende personeel. Onze leden en de medezeggenschap hebben hier een belangrijke signaalfunctie.  

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04