Het afgelopen jaar zijn bijna dagelijks items over AOW en pensioen in de pers te lezen. Veelal negatieve berichten en berichten die zonder achtergrondinformatie moeilijk zijn te begrijpen. De GOV|MHB organiseert dit jaar vijf pensioenvoorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden op de volgende data gehouden:

 

06-04-2016: Frederikkazerne, Den Haag

13-04-2016: Kromhoutkazerne, Utrecht
20-04-2016 Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder
18-05-2016 Koninklijke Militaire Academie, Breda
25-05-2016 Johannes Postkazerne, Havelte

 

De bijeenkomsten hebben als doel u te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot UKW, AOW en pensioen en wat u eventueel zelf kunt doen. Daarnaast horen wij graag van u hoe u over de huidige ontwikkelingen denkt, zodat wij uw mening kunnen meenemen in de diverse fora waarin de GOV|MHB uw pensioenbelangen behartigt!


De bijeenkomsten zijn bedoeld voor militairen én burgerambtenaren. Vanwege de verschillen in de pensioenregelingen worden de bijeenkomsten voor burgers en militairen wel gescheiden gegeven. De bijeenkomst voor (oud)militairen zal in de ochtend worden gehouden en die voor (oud)burgermedewerkers in de middag.


Klik hier voor het dagprogramma en de onderwerpen.


U kunt zich aanmelden voor een voorlichting door een e-mail te sturen naar

 

Vermeldt bij uw aanmelding uw naam, vereniging, lidmaatschapnummer en de locatie waar u de voorlichting wenst te volgen.