De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Financiële situatie pensioenen

De GOV|MHB maakt actief deel uit van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP heeft naast CNV en FNV een zetel, namens de werknemers, in de Stichting van de Arbeid. Een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers op het hoogste niveau in Nederland. Een orgaan wat direct adviezen levert aan de diverse ministers en ministeries.

 

In bijgaande brief van zowel werkgevers als werknemers wordt wederom een lans gebroken om de onzalige rekenrente als rekenmiddel voor de toekomstige verplichtingen niet langer te hanteren.
Door het blijven vasthouden aan deze rekenrente komt de geloofwaardigheid van pensioenfondsen, het pensioenstelsel maar ook de consumptieve bestedingen nodeloos onder druk.


Dit is een discussie die ons allen raakt. Werkende en post- actieven. Werkgevers en werknemers, zoals ook blijkt uit deze gezamenlijke brief.

 

Tijdens de verkiezingen van volgend jaar zou dit onderwerp een hot verkiezingsitem moeten zijn. Wij roepen u op om ook in uw omgeving dit te ondersteunen.

 

Er is geen probleem met pensioengelden er is een politiek probleem met de randvoorwaarden die door de Regering aan Pensioenfondsen en de Nederlandse Bank zijn opgelegd.

 

Deze brief is hiervan het zoveelste bewijs.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04