De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vakcentrales: ‘Politiek, neem verantwoordelijkheid voor onze pensioenen’

De GOV|MHB maakt actief deel uit van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP heeft naast CNV en FNV een zetel, namens de werknemers, in de Stichting van de Arbeid. Een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers op het hoogste niveau in Nederland. Een orgaan wat direct adviezen levert aan de diverse ministers en ministeries.


In bijgaande brief van zowel de VCP als de FNV en CNV bekritiseren de bonden het beleid waarin alles erop is gericht om de rente zo laag mogelijk te houden, en tegelijkertijd die lage rente als maatstaf geldt voor de gezondheid van de pensioenen.
Steeds breder wint het inzicht terrein dat vooral de lange verplichtingen (langer dan 20 jaar) op een andere manier moeten worden behandeld dan nu. Zo lang er geen nieuw en minder rentegevoelig pensioencontract is, moet de rekenrente niet tot méér instabiliteit leiden, zo stellen FNV, CNV en VCP met klem.


Ze wijzen daarbij ook op de koopkracht van ouderen die in 2017 onder druk komt door allerlei fiscale maatregelen, waardoor zelfs ouderen met alleen AOW ook koopkrachtverlies dreigen te lijden. Deze groep is in de periode 2009-2016 ook al achter gebleven door een mix van nadelige fiscale- en zorgmaatregelen.
De bonden stellen dat er op korte termijn gewerkt worden aan een bredere agenda van herstel van vertrouwen (bij jong èn oud) in het Nederlandse pensioenstelsel.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04