De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Algemene ledenraad

Op donderdag 23 juni 2016 vindt de gecombineerde Algemene Ledenraad van de GOV|MHB en de Sectorraad CMHF-sector Defensie plaats.

 

Het openbare deel van de vergadering begint om 13.00 uur in de Multifunctionele Ruimte in Gebouw 147 op de Frederikkazerne in Den Haag.

 

In deze ledenraad wordt de stand van zaken besproken ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenoverleg, reorganisaties en pensioenen.

 

De ledenraad is openbaar voor alle leden.

 

Als u aanwezig wilt zijn, gelieve u aan te melden via het secretariaat van de GOV|MHB op .

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04