Op donderdag 23 juni 2016 vindt de gecombineerde Algemene Ledenraad van de GOV|MHB en de Sectorraad CMHF-sector Defensie plaats.

 

Het openbare deel van de vergadering begint om 13.00 uur in de Multifunctionele Ruimte in Gebouw 147 op de Frederikkazerne in Den Haag.

 

In deze ledenraad wordt de stand van zaken besproken ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenoverleg, reorganisaties en pensioenen.

 

De ledenraad is openbaar voor alle leden.

 

Als u aanwezig wilt zijn, gelieve u aan te melden via het secretariaat van de GOV|MHB op .