De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitspraak Centrale Raad van Beroep over het AOW-gat

Nadat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het AOW-gat bij de wachtgelduitkering (SBK 2004) een aantal maal is uitgesteld, staat deze nu definitief op de rol voor maandag 18 juli aanstaande.

Deze uitspraak moet een einde maken aan de reeds lang lopende strijd tussen Defensie en uitkeringsgerechtigden over de vraag of sprake is van leeftijdsdiscriminatie door de wachtgelduitkering te stoppen bij 65 jaar en niet pas bij de AOW-leeftijd.

Dit strijdpunt speelt ook bij uitkeringen op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen en het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie (SBK 2012), waarover de Raad zich nog niet heeft uitgesproken. De uitspraak van 18 juli a.s. heeft juridisch niet direct betekenis voor die gevallen, maar zal ongetwijfeld aanwijzingen bevatten over hoe de Raad daarover denkt.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04