De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Coalitie voor Veiligheid: extra miljoenen voor veiligheid zijn goed begin

Uit gelekte cijfers van de Miljoenennota blijkt dat het kabinet in 2017 450 miljoen investeert in Veiligheid en Justitie en 300 miljoen in Defensie. "Het lijkt erop dat er structureel geld bij komt. Dat is goed nieuws en een zichtbaar resultaat van onze inspanningen om het kabinet te bewegen om meer te investeren in veiligheid", aldus een woordvoerder van de Coalitie voor Veiligheid in een eerste reactie. "Tegelijkertijd zijn de huidige tekorten zo groot dat de nu toegezegde bedragen geen ruimte bieden voor echte investeringen en innovatie. Op de langere termijn zal er dus meer geld bij moeten om de veiligheidsvraagstukken waarmee wij ons geconfronteerd zien het hoofd te kunnen bieden."

 

Volgens RTL Nieuws is het extra geld voor Veiligheid en Justitie bedoeld voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en grensbewaking. De 300 miljoen voor Defensie zou bestemd zijn voor meer materieel en brandstof, de verbetering van communicatieapparatuur en extra training. Een woordvoerder namens de coalitie: "Dit zijn prioriteiten waarin inderdaad broodnodig geïnvesteerd moet worden. Wij hebben daar ook steeds voor gepleit (hier link toevoegen naar eerdere artikel over de rijksbegroting). Maar de grote vraag is of politie, justitie en defensie daar wel aan toe komen. De huidige tekorten zijn zo groot dat de extra middelen vooral zullen opgaan aan het dichten van financiële gaten. Het is maar de vraag hoeveel er dan nog overblijft voor extra investeringen. Dit geldt voor heel Veiligheid en Justitie, waaronder de politie, het NFI en het Openbaar Ministerie, maar nog meer voor Defensie waar alleen al voor het in stand houden van de huidige defensieorganisatie structureel 1 miljard euro per jaar nodig is. Ondanks het feit dat iedere extra euro helpt, is de toegezegde 300 miljoen dus slechts een druppel op een gloeiende plaat."

 

Zodra de Prinsjesdagstukken openbaar gemaakt worden, gaan de bonden die verenigd zijn in de Coalitie voor Veiligheid deze nader bestuderen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04