De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
KABINET LAAT “ONZE MILITAIREN”  LINKS LIGGEN

Trots kopt de regering dat er 300 miljoen euro extra naar Defensie gaat. Zij vermeldt niet dat daar ruim 100 miljoen euro rijksbrede korting voor Defensie van afgaat en dat het eerder in de voorjaarsnota geconstateerde koopkrachtverlies van 160 miljoen euro (o.a. dollarproblematiek) maar voor 40 miljoen wordt gecompenseerd. Defensie houdt dus nagenoeg niets over, vinden de Gezamenlijke Officieren Verenigingen (GOV|MHB). Defensie krijgt geen extra budget voor de steun aan de Baltische staten en de inzet tegen ongecontroleerde immigratie.


Toch zijn de signalen uit de organisatie en in de beleidsnota erg duidelijk: Defensie loopt op zijn laatste benen. De grondwettelijke taak, de verdediging van het Nederlandse grondgebied, kan niet meer worden uitgevoerd in het licht van de huidige veiligheidssituatie. Die conclusie staat als een huis, en wordt door de minister onderschreven.


De tekorten zijn bekend: minister Hennis van Defensie komt al jaren 1,1 miljard euro tekort om het door haar uitgestippelde beleid uit te voeren. Structureel is dit onderverdeeld in ruim 200 miljoen euro om onze militairen te trainen, 400 miljoen euro om ontstane gaten in de organisatie te repareren en 500 miljoen euro om het verouderde materieel te vervangen en te moderniseren.


Situatie nu: geen munitie, geen trainingsuren, te weinig vlieg- en vaaruren, geen snel transport voor de strategische inzet van de flitsmacht VJTF voor de Baltische staten en een grote irreguliere uitstroom van militairen vanwege het ontbreken van perspectief. Dit terwijl de werving blijft haperen.

 

De minister onderkent ook zelf wat er nodig is: 1,1 miljard euro extra om haar nota uit te kunnen voeren, 2,8 miljard euro om een betrouwbare Europese bondgenoot te zijn (Europese gemiddelde) en 6,8 miljard euro extra om een betrouwbare NAVO bondgenoot (2% BBP) te zijn. Ondertussen zakt Defensie in percentage van het BBP alleen maar verder weg.

 

Nederland parasiteert op de veiligheidsinspanningen van landen zoals Griekenland. Nederland is een onbetrouwbare bondgenoot gebleken. Vooraan met het bekende vingertje, achteraan met haar inspanningen.

 

Voor nader contact:
Marc de Natris: 06 53909334
Harm de Jonge: 06 30995242

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04