De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Kabinet trekt onvoldoende geld uit om veiligheid er bovenop te helpen

Veiligheid kent een prijs. Ook het kabinet kan daar niet langer omheen. Volgens de Miljoenennota komt er 450 miljoen euro bij. “Na jaren van tekorten en afbraak, kan met het extra geld voor veiligheid worden begonnen met herstelwerkzaamheden. Maar het is volstrekt onvoldoende om noodzakelijke investeringen te bekostigen en in te spelen op de veranderde veiligheidssituatie.” Met die boodschap komt de Coalitie voor Veiligheid (waarin bonden en organisaties uit de sector zich verenigen) op de dag na Prinsjesdag.


Na jaren van financiële stilstand– waardoor de betrokken organisaties flink hebben moeten interen op hun financiële, materiele en personele reserves - komt er eindelijk weer beweging in het budget voor veiligheid. Daarmee zullen echter eerst de nijpende tekorten moeten worden weggewerkt. Voor noodzakelijke investeringen die het Kabinet wil doen in de opsporing en wijkagenten, contraterrorisme en cybersecurity, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak en het vakmanschap bij medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijft dan nauwelijks nog geld over.


Geld voor politie zal vooral naar herstelwerkzaamheden gaan

Met het extra geld komt de begroting voor de Nationale Politie op het niveau dat volgens onderzoek van accountantsbureau PwC (link naar artikel) nodig is om de organisatie draaiende te kunnen houden. Het kabinet geeft aan dat de extra investeringen onder andere bedoeld zijn voor wijkagenten, cybersecurity, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de bestrijding van terrorisme. “Dat wekt ten onrechte de indruk dat de politie deze taken met het extra geld op een extra hoog niveau kan uitvoeren”, zo waarschuwt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Het extra geld voor de wijkagenten bijvoorbeeld is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke afspraak dat er 1 wijkagent is op de 5000 inwoners en dat deze 80% van de tijd in de wijk doorbrengt. Op dit moment voldoet de politie bij lange na niet aan deze afspraak. Daarnaast zijn er zoveel tekorten dat het geld hard nodig is om het werk weer op een fatsoenlijk niveau te kunnen uitvoeren, zo bleek ook deze week weer uit een enquête (link) van politiebonden ACP, ANPV en VMHP onder leden. Waarin politiemensen zich uitlieten over de gevolgen van het snijden in de politiebudgetten voor de burgers. Van echte investeringen in de aanpak van cybercriminaliteit, intensivering van de opsporing, contraterrorisme en ontwikkeling en scholing van politiemedewerkers zal het met het gelijktrekken van de politiebegroting dan ook niet komen. De bonden schatten dat hiervoor een structurele verhoging van het jaarlijks budget van 200 miljoen nodig is.


Defensie kan nog altijd niet aan de NAVO-norm voldoen

Dat het kabinet investeert in veiligheid is dus een vertekend beeld. Dat geldt zeker ook voor het Ministerie van Defensie dat er 300 miljoen euro bij krijgt in 2017. Maar dat is onjuist. Door een boekhoudkundige tegenvaller van het kabinet blijft daar voor Defensie slechts 200 miljoen van over. “Daarmee kun je de omvangrijke problemen op het gebied van personeel, materieel, opleiding, training en daarmee te realiseren inzetgereedheid voor de gehele krijgsmacht nooit het hoofd bieden”, aldus Jean Debie van defensievakbond VBM.
De Coalitie voor Veiligheid roept het kabinet op om meer snelheid te maken met het weer gezond krijgen van de krijgsmacht. Alleen als er op korte termijn meer geld beschikbaar komt, kan Defensie over 5 jaar voldoen aan de NAVO norm van 2% BNP. Daarnaast wijzen de vertegenwoordigers van de veiligheidssector erop dat de krijgsmacht meer moet kunnen dan alleen basis-gereed te zijn. GOV/MHB-voorzitter Marc de Natris “De NAVO verwacht van de lidstaten dat zij in staat zijn om hoog in het geweldsspectrum te kunnen optreden en dit ook langdurig kunnen volhouden. Nederland kan dat niet.” Minister van Defensie Hennis gaf eerder al toe dat Nederland niet volledig in staat is om het eigen land te verdedigen.


Problemen binnen Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Nederlands Forensisch Instituut en Dienst Justitiële Inrichtingen zijn niet ineens voorbij

Ook voor het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, het Nederlands Forensisch Instituut en de Dienst Justitiële Inrichtingen is het maar zeer de vraag of het extra geld voor Veiligheid en Justitie genoeg is om komende jaren accuraat en adequaat het werk te kunnen blijven doen. “De strijd tegen de zware, georganiseerde criminaliteit wordt steeds complexer, vooral door razendsnelle internetontwikkelingen en steeds verfijndere technieken die criminelen toepassen om hun slagen te slaan, aldus Marcel Smit, voorzitter van Justitievakbond Juvox. “Die strijd kost veel geld en die kosten zullen de komende jaren alleen maar toenemen.”


Investeringen in veiligheid noodzakelijk

De Coalitie voor Veiligheid blijft zich in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar hardmaken voor voldoende financiële middelen voor de veiligheidssector. Zodat het niet blijft bij het (gedeeltelijk) oplappen van de begroting, maar er uiteindelijk ook daadwerkelijk in de veiligheid geïnvesteerd wordt en Nederland daadwerkelijk veiliger wordt.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04