De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensie AOW-gat voorziening

De rechter en het AOW-gat bij Defensie

Op 25 augustus 2016 diende de Defensie AOW-gat voorziening voor de Centrale Raad van Beroep. Normaliter laat de bekendmaking van de uitspraak dan nog 6 weken op zich wachten. Tot nu toe is de uitspraak onbekend en de Raad kan ook besluiten die termijn nog eens met 6 weken te verlengen. Op dit punt dus geen nieuws.

 

De politiek en het AOW-gat bij Defensie
Intussen heeft op 29 september jl. op initiatief van de Tweede Kamer leden Jasper van Dijk (SP) en Raymond Knops (CDA), de Vaste Kamercommissie Defensie besloten om na de herfstvakantie (vanaf 24 oktober) een Algemeen Overleg (AO) te laten plaatsvinden. Tijdens die vergadering is het volgende afgesproken:


1. De minister komt vóór 20 oktober 2016 met een brief over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (SBK 2004) en de rechtbank Den Haag (UGM);
2. Direct ná 24 oktober 2016 wordt een openbare technische briefing ingepland, waarin door Defensie en Financiën wordt ingegaan op de feiten rondom het AOW-gat (aantallen militairen en burgers, financieel volume, koopkrachtplaatjes etc.);
3. Er wordt een ronde tafelgesprek georganiseerd met belanghebbenden (militairen, burgers, vakbonden, juristen) en de Kamerleden;
4. Vervolgens vindt een Algemeen Overleg plaats; een overleg van de Kamer met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04