De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Rechtbank oordeelt UGM-AOW-gat onrechtmatig
Pixabay.com

Op 6 oktober jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een aantal beroepszaken over het AOW-gat voor de militairen met leeftijdsontslag. De rechtbank oordeelt dat het stopzetten van de uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen bij 65 jaar leeftijd discriminerend is. De Voorlopige voorziening, die voorziet in een bruto AOW-vervangende uitkering tussen 65 en de AOW-leeftijd, beoordeelt de rechtbank als onvoldoende, omdat deze een inkomensval van gemiddeld € 300 tot gevolg heeft.
De Minister van Defensie heeft van de rechtbank de opdracht gekregen om nieuwe besluiten te nemen. Deze uitspraak geldt voor een aantal van onze leden die, met onze ondersteuning, beroep hebben ingesteld.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04