De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bezwaar UGM- besluit & verzoek om herziening

Op 6 oktober jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een aantal beroepszaken over het AOW-gat voor de militairen met leeftijdsontslag. De rechtbank oordeelt dat het stopzetten van de uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen bij 65 jaar leeftijd discriminerend is.


De Minister van Defensie heeft van de rechtbank de opdracht gekregen om nieuwe besluiten te nemen. Deze uitspraak geldt voor een aantal van onze leden die, met onze ondersteuning, beroep hebben ingesteld.


Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de GOV|MHB van verschillende leden vragen ontvangen welke juridische stappen zij zelf moeten nemen als zij worden geconfronteerd met een AOW- gat aansluitend de UGM uitkering.

 

De GOV|MHB raadt alle militairen die een besluit hebben gekregen over hun UGM én waarvan de bezwaartermijn nog open staat, aan om bezwaar aan te tekenen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Gewezen militairen waarvan het besluit over de UGM langer terug ligt dan zes weken raadt de GOV|MHB aan om een verzoek in te dienen voor herziening van het besluit.

 

In alle gevallen adviseert de GOV|MHB haar leden om contact op te nemen met de juridische afdeling van de GOV|MHB via:  o.v.v. AOW-gat.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04