De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Arbeidsvoorwaardenoverleg hervat

Op uitnodiging van Defensie zijn op donderdag 26 oktober jl. Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (hierna Centrales) in het Sector Overleg Defensie (SOD) bij elkaar gekomen. Defensie en de Centrales zijn in deze vergadering overeengekomen om het overleg te hervatten. Het overleg was sinds het SOD van 29 september 2016 opgeschort omdat door Defensie was aangegeven dat er recent ontwikkelingen waren geweest die voor de werkgever van invloed waren op de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de sector Defensie. Hierdoor kon de werkgever op korte termijn niet inhoudelijk onderhandeld over de nadere invulling van het eerste deelakkoord en nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel.


De Centrales konden na deze mededeling en door deze opstelling van de werkgever niet anders dan het volledige overleg met Defensie opschorten. De Centrales hebben Defensie toen het dringende advies gegeven alle aandacht te richten op het oplossen van deze problematiek, in de hoop dat de inhoudelijke arbeidsvoorwaardenonderhandelingen alsnog zo snel als mogelijk konden worden hervat.


Tijdens de vergadering van 27 oktober gaf de minister aan de mogelijkheid en de bereidheid te hebben om weer verder te onderhandelen. Een andere belangrijke voorwaarde voor de Centrales was dat bij hervatting perspectief op een resultaat is. Dit om te voorkomen dat direct na de hervatting blijkt dat er onvoldoende balans is tussen de diverse elementen van de onderhandelingen. Ook loonontwikkeling is een van deze elementen.


De Centrales hebben in de vergadering het voorzichtige vertrouwen uitgeroepen dat de onderhandelingen kunnen worden vervolgt teneinde tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Hierdoor kon het gehele overleg worden hervat. Nu de onderhandelingen zijn hervat zullen de effecten van het later ingaan van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord op mensen of groepen van mensen voor de Centrales een hoge prioriteit krijgen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04