De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Open brief aan politieke partijen: geef prioriteit aan veiligheid!

De Coalitie voor Veiligheid, het samenwerkingsverband van vakbonden binnen de veiligheidsketen waarbij ook de GOV|MHB is aangesloten, heeft vandaag een open brief verstuurd aan de landelijke politieke partijen. De boodschap: geef prioriteit aan veiligheid, onder andere tijdens de komende verkiezingscampagne!

De veiligheidssector kampt met flinke tekorten. Daarover heeft de Coalitie voor Veiligheid sinds afgelopen voorjaar diverse keren de noodklok geluid. Positief nieuws is dat in de Miljoenennota voor 2017 nu extra geld is vrijgemaakt voor veiligheid. Daarmee kan worden begonnen met het repareren van een sector die jarenlang is gekort. In de brief constateren de bonden echter dat een structurele extra bijdrage voor de veiligheidssector nog ontbreekt. Deze is nodig om de resterende tekorten weg te werken, te kunnen inspelen op de toenemende nationale en internationale veiligheidsrisico’s en om de samenwerking te verbeteren. Binnen alle veiligheidsonderdelen ervaren medewerkers dat de financiële tekorten hen belemmeren in het werk. Hoge werkdruk, verouderde middelen en bureaucratie zijn eerder regel dan uitzondering. Met als resultaat toenemende frustratie, maar ook directe gevolgen voor de veiligheid van burgers.

Daarom doet de Coalitie voor Veiligheid een dringend beroep op de politieke partijen om een speerpunt te maken van veiligheid en daaraan voorrang te geven in hun verkiezingsprogramma’s. Samen met de politiek willen de bonden die zijn aangesloten bij de Coalitie voor Veiligheid zich sterk maken voor een veiliger Nederland.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blijven wij peilen wat er vanwege de financiële tekorten bij onze achterban op de werkplek nog steeds niet op orde is en waar het mis gaat of dreigt te gaan. En blijven wij met politiek Den Haag in gesprek over het belang van structurele investeringen in veiligheid!

Lees hier de brief van de Coalitie voor Veiligheid.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04