De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Laat het Kabinet gewezen defensiepersoneel in de kou van het AOW-gat staan?

Vanochtend 6 december 2016, heeft minister Hennis-Plasschaert een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, inzake een aanpassing van de Voorlopige Voorziening AOW-gat. Dit, vooruitlopend op de motie Knops/Van Dijk die as. donderdag 8 december, in stemming wordt gebracht. De minister geeft aan dat de voorlopige voorziening wordt aanpast met als gevolg dat dit een positieve invloed heeft op de netto AOW-uitkering.

 

Wat het effect precies is, wordt in de brief niet aangegeven. De extra financiele middelen, 8 miljoen euro op jaarbasis, moeten voortkomen uit het amendement Harbers/Nijboer waar eveneens as. donderdag over wordt gestemd.
De minister gaat in haar brief volledig voorbij aan het feit dat het ouderdomspensioen dan niet wordt gecompenseerd voor de negatieve fiscale effecten. Het gevolg is en blijft dat de oud-defensiemedewerkers worden getroffen door een financieel gat van honderden euro’s netto per maand, zolang de AOW-gerechtige leeftijd niet wordt bereikt.


Het totale gat dat bij gewezen defensiepersoneel overblijft behelst op jaarbasis vele tientallen miljoenen en is een veelvoud van het bedrag dat het kabinet en minister ter beschikking stelt ter compensatie. Het is en blijft zoals eerder aangegeven een doekje voor het bloeden.


De GOV|MHB heeft zich in het bijzonder gestoord aan de zinsnede “Zoals u weet, is op 1 oktober 2015 de voorlopige voorziening ‘tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd’ van kracht geworden. Deze wordt, zoals te doen gebruikelijk, bekostigd uit de ruimte arbeidsvoorwaarden”.

 

Waarom stoort de GOV|MHB zich hieraan? Het is namelijk helemaal niet ‘te doen gebruikelijk’, arbeidsvoorwaardelijk geld is niet bedoeld voor gepensioneerden. De vakbonden hebben dit arbeidsvoorwaardelijk geld ingezet uit solidariteit richting onze voormalige collega’s die door hun werkgever en kabinet na jarenlange trouwe dienst in de kou zijn gezet. De GOV|MHB roept de VVD- en PVDA- Kamerleden op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het oud defensiepersoneel . Personeel dat jaar in jaar uit trouw de opdrachten vanuit de Tweede Kamer heeft uitgevoerd. Mogen zij ook dezelfde trouw vanuit de Tweede Kamer verwachten? As. donderdag zullen we het weten!

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04