De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Minister geeft militairen en burgermedewerkers verhoogde compensatie voor AOW-gat

Gisteren, 20 januari 2017, heeft Minister Hennis de Tweede Kamer geïnformeerd dat de huidige voorlopige voorziening AOW-gat wordt verhoogd. Op 6 december 2016 deed de Minister deze toezegging al. Dit nadat rechtszaken tegen het AOW-gat bij zowel militairen als burgermedewerkers de Minister ertoe dwongen om met een aangepaste compensatie te komen. De aangepaste compensatie wordt voor een deel betaald uit extra geld dat door het Kabinet beschikbaar is gesteld.


Hierdoor is de tegemoetkoming even hoog als de netto AOW-uitkering. Daarnaast kondigde de Minister een financiële compensatie voor burgermedewerkers aan voor het mogelijk vervroegd (bij 65 jaar) laten ingaan van het ouderdomspensioen. Voor militairen wordt deze compensatie niet beschikbaar gesteld.
De verhoogde tegemoetkoming wordt indien van toepassing met terugwerkende kracht uitbetaald. De groep die inmiddels de AOW-leeftijd heeft bereikt en reeds een periode met het AOW-gat geconfronteerd is geweest, ontvangt zo spoedig mogelijk een nabetaling.

 

Opvallend is dat in de brief aan de Tweede Kamer de minister plotseling ook spreekt over een extra aanvullende compensatie, voor zowel burger- als militair personeel. Op grond van deze aanvullende compensatie doet de minister de toezegging dat niemand minder als 90 procent krijgt van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.
Deze extra aanvullende compensatie komt voor de GOV|MHB als een verrassing. Zo is het onbekend waar de minister het geld hiervoor vandaan wil halen. Volgende week hopen wij hier wat preciezer over te kunnen zeggen.


GOV|MHB
De GOV|MHB is tevreden dat de minister mogelijk extra geld gebruikt om een betere compensatie voor het AOW-gat te verstrekken. We zijn het echter niet eens dat de financiële compensatie voor het vervroegd ingaan van het ouderdomspensioen alleen voor burgermedewerkers geldt. Ook militairen bouwen pensioen op basis van een pensioenleeftijd van 67 jaar op, maar nemen deze verplicht op 65, dus eerder op. Volgende week meer hierover.


Bij de Centrale Raad van Beroep loopt overigens nog een procedure die door ons is aangespannen voor onze leden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04