De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Lijsttrekkers krijgen investeringsagenda van GOV|MHB en Coalitie voor Veiligheid

Om Nederland veilig te houden, moet er op 7 punten onmiddellijk worden geïnvesteerd. Dat is de boodschap die tientallen collega's van onder meer defensie, politie en justitie op 31 januari gaven aan de lijsttrekkers in Den Haag. Zij spraken hierover met Sybrand van Haersma Buma (CDA), Emile Roemer (SP), Gert-Jan Segers (Christenunie), Kees van de Staaij (SGP), Geert Wilders (PVV), Alexander Pechtold (D66), Jan Roos (VNL), Halbe Zijlstra (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). De bijeenkomst werd georganiseerd door 12 bonden uit de veiligheidssector, waaronder de GOV|MHB, die samen de Coalitie voor Veiligheid (CvV) vormen.

 

“De veiligheid in de wereld en in Nederland is ingrijpend veranderd. Een nieuw kabinet zal zowel inhoudelijk als v.w.b. budget hier antwoord op moeten geven, een investeringsagenda voor veiligheid” zei de duovoorzitter van de GOV|MHB, KLTZ Marc de Natris, in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Daarom bood de Coalitie voor Veiligheid de aanwezige partijen een Investeringsagenda Veiligheid aan.

 

Investeringsagenda veiligheid

De agenda roept op tot directe actie op 7 punten:


- Investeer in uw veiligheidsvisie
- Repareer door bezuinigingen gevallen gaten
- Zorg dat criminelen niet aan het langste eind trekken
- Accepteer geen geweld tegen uw werknemers
- Neem verantwoordelijkheid in een onveilige wereld
- Profiteer van samenwerking
- Weet waar we het voor doen


Gerrit van de Kamp, voorzitter politievakbond ACP: “Een nieuw kabinet zal met een samenhangende visie én een forse verhoging van het budget voor veiligheid antwoord moeten geven op de nieuwe dreigingen.” En Marcel Smit, voorzitter van justitievakbond Juvox, benadrukt: “Voor 2017 is er voor veiligheid gelukkig al extra geld vrijgemaakt. Maar dat is niet genoeg. Er gaat nog steeds te veel mis binnen belangrijke onderdelen van de veiligheidsketen dat simpelweg met voldoende financiering verholpen – en beter nog – voorkomen kan worden."

 

Startschot
De bonden benadrukten bij de lijsttrekkers dat deze investeringsagenda wat hen betreft slechts het startschot is voor verdere gesprekken. Na de verkiezingen willen zij bij de vorming van het nieuwe kabinet hun bijdrage leveren om een samenhangende veiligheidsvisie, betere samenwerking en meer investeringen van de grond te krijgen.

Na afloop gingen de politici, pers en veiligheidsprofessionals uitgebreid in gesprek over hoe de tekorten in de veiligheidssector worden ervaren en de noodzaak van directe investeringen, betere samenwerking en meer leiderschap.

 

Bekijk hier de Investeringsagenda Veiligheid

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04