De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
‘Goede veiligheid kost 4,5 miljard extra’

Terrorisme, cybercriminaliteit, (zware) ondermijning en immigratieproblemen zetten de veiligheid onder druk. Om deze en andere veiligheidsdreigingen het hoofd te kunnen bieden moet het toekomstige kabinet verregaand vernieuwen, inzetten op samenwerking en fors investeren in veiligheid. Een investering van 4,5 miljard is nodig voor nieuwe middelen, nieuwe samenwerkingsverbanden en fors meer getraind personeel.

 

Onlangs heeft de ACP samen met de andere vakbonden die zijn aangesloten bij de Coalitie voor Veiligheid, een investeringsagenda aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

De bonden komen nu met een toelichting op de investeringsagenda. Hierin worden bedragen genoemd en staan concrete voorstellen aan een nieuw kabinet voor de versterking van defensie, politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming, douane, reclassering en gevangenissen. Stevig inzetten op vernieuwende samenwerking binnen en tussen deze sectoren staat daarbij voorop.

 

Ruud Vermeulen, voorzitter van officierenvereniging NOV: “De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben grote gaten geslagen in de hele veiligheidsketen. Tegelijkertijd verandert de wereld in hoog tempo, met nieuwe veiligheidsrisico’s tot gevolg, en moeten wij mee veranderen. Internationale spanningen nemen toe; Rusland neemt een steeds dreigender houding aan terwijl de Verenigde Staten een isolationistische koers varen onder het motto ‘America First’. Terreurdreiging, cybercrime en zware (ondermijnende) criminaliteit nemen steeds grotere proporties aan. Als we Nederland ook in de komende jaren veilig willen houden kan dit alleen bereikt kan worden door intensieve samenwerking op nationaal en Europees niveau en door fors te investeren in de organisaties en professionals die onze veiligheid iedere dag waarborgen.”

“De politiek moet niet afwachten, maar nu de keuzes maken om later enorme problemen te voorkomen”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Hij waarschuwt voor een scenario als in 2015, toen de overheid verrast werd door de plotselinge toename van vluchtelingen naar Europa.

 

4,5 miljard extra voor veiligheid
De bonden willen in de komende vier jaar:

  • 3 miljard extra voor defensie en daarna doorgroeien naar de NAVO-norm van twee procent per jaar.
  • 1 miljard extra in twee kabinetsperiodes voor 4500 tot 5000 politiemensen en investeringen in ICT en kennis
  • 500 miljoen extra voor alle diensten in de justitiële keten (van gevangenisbewaarders, de (administratieve en juridische ondersteuning van) officieren van justitie en rechters en de Raad voor de Kinderbescherming)
  • 340 miljoen extra voor 1200 extra douaniers


Samenwerking
Behalve extra geld is het essentieel dat een nieuw kabinet komt met een integrale aanpak. Zo moeten opleiding bijvoorbeeld beter op elkaar worden afgestemd. Justitievakbond Juvox-voorzitter Marcel Smit: “Als je de politie traint op het aanpakken van cybercrime, moet je ook het OM en de Rechtspraak trainen en zorgen dat deze organisaties hun kennis met elkaar delen. Dit levert inzicht en kennis op over elkaars aanpak en werkwijze”. Datzelfde geldt bij het toezicht op de grenzen, waar defensie samenwerkt met politie en de douane.

Op het gebied van samenwerking adviseren de bonden het komende kabinet om het volgende te doen:

  • Opzetten van een ‘denktank Veiligheid’ om onderzoek, strategie, visie en kennis en ervaring van de professionals op de werkvloer beter en sneller met elkaar te verbinden
  • Kabinetsbreed veiligheidsbeleid en nauwere samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse zaken, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie
  • Informatiedeling tussen veiligheidsorganisaties fors verbeteren
  • Maak de samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de veiligheidssector duidelijker en efficiënter. Het stelsel van veiligheidsregio’s moet kritisch tegen het licht worden gehouden
  • Kijk waar opleidingen (o.a. op het gebied van nieuwe veiligheidsontwikkelingen) in ketenverband kunnen worden vormgegeven
  • Stem de technische hulpmiddelen en systemen van de veiligheidsorganisaties beter op elkaar af

De bonden wijzen op de zwaktes en kwetsbaarheden van het veiligheidsapparaat zodat een nieuw kabinet daar actief mee aan de slag kan gaan. De wereld is in hoog tempo onveiliger geworden en dat heeft ook effect op Nederland. We moeten dan ook zorgen dat we weerbaar zijn en onze veiligheid weer spoedig op niveau krijgen. Het volledige advies van de Coalitie voor Veiligheid is hier te lezen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04