De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Rutte op weg naar het torentje (archieffoto)
www.flickr.com

 

'Te weinig en te laat’, luidt het oordeel van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen (GOV) over de defensieplannen in het zojuist gepresenteerde regeerakkoord.


Te weinig, omdat er met de ophoging van het defensiebudget tot € 1.51 miljard in 2021 onvoldoende ruimte komt om op termijn grote vervangingsinvesteringen te doen in onder meer onderzeeboten, fregatten en gevechtsvliegtuigen, die noodzakelijk zijn op basis van de onderkende wereldwijde dreigingsontwikkeling. Te weinig omdat er al helemaal geen ruimte is om de slagkracht te vergroten en adequaat in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals cyber, antiballistische raketverdediging en onbemande systemen. Hierdoor levert ons land niet wat de NAVO-partners van ons vragen en bestendigen wij onze naam van onbetrouwbare bondgenoot die ‘anderen’ voor de veiligheid laat zorgen en betalen.


Te laat, omdat de gaten die geslagen zijn in het personeelsbestand door het bieden van te weinig perspectief en het nog immer uitblijven van een cao/adequate arbeidsvoorwaarden zo reusachtig zijn, dat herstel onder deze voorwaarden een mogelijk te grote krachtsinspanning zal vergen.


De GOV roept de volksvertegenwoordiging op, na het debat over het mortierincident en de nodige zelfreflectie, nu de daad bij het woord te voegen en de nieuwe regering met moties op te roepen binnen deze regeerperiode het defensiebudget stapsgewijs te laten stijgen tot ten minste het Europees gemiddelde. Dit komt neer op ongeveer € 3 miljard, in plaats van een gemiddelde van 1,26 miljard over vier jaar uit het regeerakkoord..

 

 

De GOV is met tienduizend leden van alle krijgsmachtdelen de grootste federatieve belangen- en beroepsvereniging voor officieren binnen Defensie.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04