De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
CMHF zoekt kandidaten die onze pensioenbelangen bij ABP willen behartigen

In april 2018 vinden de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP plaats. Vanaf april 2014 vertegenwoordigen Pauline van Tets, Hans Couzy (en later Roel van der Voort), Paul Müller en Jacqueline van Langeraad, samen de CMHF-fractie in het verantwoordingsorgaan van ABP vormend, de werknemers en gepensioneerden.

 

Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. De CMHF zal in 2018 meedoen aan die verkiezingen en zoekt enthousiaste kandidaten die het ABP-bestuur gevraagd én ongevraagd willen adviseren over bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, de regels voor beleggen en de communicatie naar de deelnemers.

 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar een werknemer en werkgever gezamenlijk bijna 1/5 deel van het salaris voor apart zetten. Dit is niet alleen voor het inkomen dat betrokkene ontvangt wanneer deze stopt met werken, maar het kan ook het inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid en voor nabestaanden ingeval van overlijden. Al bijna 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP. De komende jaren zal het pensioenstelsel worden gewijzigd en als lid van het VO zit u middenin deze unieke fase van het ABP! Daarom vindt de CMHF het belangrijk om de belangen van haar leden goed te blijven vertegenwoordigen en zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten.

 

Profiel
Is onderstaand profiel op u van toepassing?
Naast dat u deelnemer bent van het ABP, bent u niet alleen geïnteresseerd in pensioen maar beschikt u ook over relevante kennis/inzicht met betrekking tot pensioen, zoals regelgeving, beleggingen, financiële verantwoording, risicomanagement en communicatie. De CMHF verwacht dat u voldoende tijd beschikbaar heeft om de minimaal 12 vergaderingen per jaar, zijnde overlegvergaderingen, themabijeenkomsten, en eventueel commissie en/of fractieoverleg bij te wonen. Het VO vergadert altijd op de donderdag (minstens 10 maal per jaar); commissievergaderingen worden in overleg met de leden van een commissie vastgesteld. Daarnaast is er voorbereidingstijd nodig en afstemming met de leden van de fractie. Gemiddeld kost het VO-lidmaatschap een halve dag per week. Het is vrijwilligerswerk, maar per formele vergadering is een vacatie beschikbaar en reiskosten worden vergoed. Verder organiseert ABP diverse cursussen en zijn er regelmatig themasessie over relevante onderwerpen. Voor u het weet heeft u er een nieuwe interessante hobby bij!

 

Documentatie
- Profielschets kandidaten ABP Verantwoordingsorgaan
- Procedure VO-verkiezingen
- Tijdpad VO-verkiezingen

 

Voordrachten
Er komen twee CMHF-lijsten: één voor de al gepensioneerde deelnemers en één voor de actieve deelnemers. Verenigingsbesturen kunnen geïnteresseerde kandidaten voordragen tot 8 december 2017 bij de voorzitter van de CMHF, de heer R.C. Hunnego. Elke voordracht dient ondersteund te worden met een motivatiebrief en een cv. Vervolgens zal de kandidaatstellingscommissie een gesprek voeren met iedere kandidaat om tot een goede lijstvolgorde te kunnen komen.

 

Informatiebijeenkomsten
Om uw vragen te kunnen beantwoorden en om u een kijkje te geven in de werkzaamheden van het VO en de huidige CMHF-fractie zullen Paul Müller en Jacqueline van Langeraad twee landelijke bijeenkomsten organiseren:

  • maandagavond 20 november in Culemborg
  • maandagmiddag 27 november in Den Haag

Zo kunt u een beter beeld krijgen over hetgeen u te wachten staat. Voor meer informatie over het VO kunt u terecht op de website van de CMHF. Vragen kunt u mailen naar 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04