De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Rondetafelgesprek over Defensienota 2018

Minister van Defensie Bijleveld heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling toegezegd begin volgend jaar met een nieuwe Defensienota te komen. Teneinde de Tweede Kamerleden goed te kunnen informeren vinden er rondetafelgesprekken plaats met de Vaste commissie voor Defensie. Tijdens deze gesprekken geven verschillende defensie-gerelateerde partijen, waaronder de defensiebonden, hun visie op Defensie.

 

Namens de GOV|MHB neemt duo-voorzitter KLTZ Marc de Natris deel aan het gesprek dat vandaag wordt gevoerd.

 

 

Lees hier de input van de GOV|MHB aan het rondetafelgesprek>>
Lees hier de mondelinge toelichting bij de input>>

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04