De vakcentrale CMHF, waar de GOV|MHB onderdeel van is, zal per 1 januari 2018 afscheid nemen van de Onafhankelijke Defensiebond. Dit besluit is genomen in de ledenraad van de CMHF op vrijdag 22 december 2017.

 

Dit betekent dat de CMHF Sector Defensie verder zal gaan met de overige leden: GOV|MHB, KVNRO, NOV en KVMO.