Op 10 januari jl., is bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht de zitting gehouden in de hoger beroepen die de Minister van Defensie (thans de Staatsecretaris) heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over het AOW-gat bij de ontslagen ambtenaren met een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (SBK 2012-2016). De Rechtbank heeft geoordeeld dat deze uitkering tot aan de AOW-leeftijd dient door te lopen. De Staatsecretaris is het daarmee niet eens en wil het AOW-gat op een andere manier oplossen.

 

De zitting was bedoeld voor een aantal gedaagden, maar uiteindelijk kwam alleen het uitgenodigde GOV|MHB-lid opdagen.
Alle gemachtigden waren wel aanwezig, zodat het volle spectrum van argumenten tegen het standpunt van de Staatsecretaris aan de orde kwam.

 

De uitspraak in deze zaak wordt rond 25 februari a.s. verwacht.