De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Coalitie voor Veiligheid mist richting, samenhang en sturing in Regeerakkoord 2017-2021

Op 15 november jl. heeft de Coalitie voor Veiligheid (CoaV) een brief naar het kabinet gestuurd. In deze brief vraagt de CoaV aandacht voor de visie en samenhang op het gebied van veiligheid omdat dit in het Regeerakkoord 2017-2021, 'Vertrouwen in de toekomst', ontbreekt. 

 

Het wordt volgens de CoaV dan ook tijd dat er voor eens en altijd werk wordt gemaakt van toekomstbestendig veiligheidsbeleid. Dat er extra geld uitgetrokken wordt voor veiligheid, is een goede zaak en hard nodig. Daarmee kan na jaren van bezuinigingen worden begonnen met het repareren van de sector. Maar, wij constateren tegelijkertijd dat het vooral gaat over versterking van de afzonderlijke veiligheidsorganisaties; wat ontbreekt is richting, samenhang en daarmede sturing. Klik hier voor de brief van de CoaV.

 

Naar aanleiding van deze brief heeft de CoaV een reactie van premier Rutte ontvangen. In zijn reactie geeft hij onder andere aan dat hij namens het kabinet zijn grootste waardering uitspreekt voor alle vrouwen en mannen die zich dag in dag uit inzetten om Nederland veilig te houden Klik hier voor de brief van premier Rutte.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04