De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
De GOV|MHB spreekt zich nog eens uit over een macro stabiele rekenrente

Omdat de toezichthouder DNB de eis stelt dat pensioenen zoveel mogelijk zeker moeten zijn, worden pensioenfondsen en -verzekeraars in dit land gedwongen rekening te houden met een heel laag toekomstig te behalen rendement op hun vermogen. De vakcentrale FNV en Vakcentrale voor Professionals (de GOV|MHB is aangesloten bij de VCP) hebben onlangs daarover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

 

VCP en FNV: Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen
De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel.

 

Minimale langetermijnrente
Dat zeggen de vakcentrales VCP en FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het voorstel van 50Plus om tijdelijk te rekenen met een minimale lange termijnrente van 2 procent. Dat wetsvoorstel ‘Wet aanpassing van de disconteringsvoet’ wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel van 50Plus moet ertoe leiden dat er eerder geïndexeerd wordt en dat pensioenkortingen worden voorkomen.

 

Star
Nederlandse pensioenen worden vaak al tien jaar niet geïndexeerd. Belangrijkste oorzaak is de uiterst starre manier waarop in ons land pensioenverplichtingen en de langjarige rente worden berekend. Hierbij is Nederland het braafste jongetje van de klas. Dit komt extra hard aan omdat de Europese Centrale Bank de rente de afgelopen jaren kunstmatig laag houdt. Effect is dat de dekkingsgraden van de fondsen steeds minder een goede graadmeter zijn, terwijl de pensioenvermogens – juist ook voor jongeren – nog nooit zo goed gevuld zijn geweest.

 

Structurele oplossing
De vakcentrales vinden het voorstel van een tijdelijke bodem in de rente van 50Plus begrijpelijk, maar geven de voorkeur aan een structurele oplossing. Daarom vragen ze de Tweede Kamer om na de discussie de besluitvorming uit te stellen tot later dit jaar, bij de evaluatie van het Financieel Toetsingskader (FTK), dat gaat over de rekenregels voor de Nederlandse pensioensector. Hierbij zou de langetermijnrente definitief evenwichtiger moeten worden vastgesteld, waarmee Nederland ook meer op één lijn komt met andere landen.

 

GOV|MHB en de macrostabiele discontovoet
De GOV|MHB heeft meegewerkt aan deze brief van de VCP. Het berekenen van lang lopende betalingsverplichtingen van een pensioenfonds door middel van een conjuncturele tijdelijke rente die ook nog politiek bepaald wordt (de EURIBOR), leidt tot generatie onevenwichtige uitkomsten. Zo loopt de kas van ABP steeds voller (begin 2018 al boven de 400 miljard), en wordt er al 10 jaar niet meer geïndexeerd (2008 vermogen: 173 miljard). De GOV|MHB kan dat niet meer uitleggen aan de leden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04