Met leedwezen heeft de Sector Defensie CMHF kennis genomen van het overlijden van Mr. No Dörenberg, genm b.d. Klu. GENM b.d. Dörenberg heeft namens de KVEO, rond de eeuwwisseling, jaren deel uitgemaakt van het sectorbestuur. De CMHF herinnert No als een scherpe,(arbeidsvoorwaardelijke) inhoudelijke bestuurder.

 

De Sector Defensie CMHF wenst de nabestaanden en onze zustervereniging KVEO, waarvan No erelid was, veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.