De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Start onderhandelingen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensiepersoneel

Defensie en de bonden zijn op 7 juni jl. gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018.

 

Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen. Defensie en de bonden willen een resultaat bereiken dat eraan bijdraagt dat Defensie een aantrekkelijke werkgever kan zijn, waar mensen graag willen komen werken, en graag willen blijven werken.

 

Partijen streven ernaar snel tot een onderhandelaarsresultaat te komen, zodat er, na achterbanberaad, voor 1 oktober een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kan worden gesloten. Om dit te kunnen bereiken hebben Defensie en de bonden in de overlegagenda prioriteiten moeten stellen, waardoor er extra ruimte voor arbeidsvoorwaardenoverleg is ontstaan.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04