De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
mr. O.W. Borgeld uitgeroepen tot erelid KVMO

Op 14 juni 2018, tijdens de ALgemene Ledenraad van de KVMO, is mr. O.W. (Onno) Borgeld uitgeroepen tot erelid van de KVMO. Nadat voorzitter Marc de Natris, tijdens het besloten gedeelte van de vergadering, de leden verzocht om in te stemmen met dit verzoek klonk een luid geklap vanuit de zaal. 

 

Gedurende het symposium was Onno zelf aanwezig en werd hij benoemd tot erelid en mocht samen met zijn vrouw Zsuzsi, de oorkonde en bloemen in ontvangst nemen.

 

Onderstaand de tekst op de oorkonde:

 

Het hoofdbestuur van
De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
- gehoord de mening van de leden -

 

heeft besloten het
Erelidmaatschap
te verlenen aan
mr. O.W. Borgeld

 

vanwege

de wijze waarop hij vanaf het jaar 2000 tot op heden de opeenvolgende voorzitters en een groot aantal leden juridisch heeft ondersteund en de wijze waarop hij gedurende de periodes 2000-2001 en 2009-2011 invulling heeft gegeven aan redacteurschap van het Marineblad. De KVMO is hem bijzonder erkentelijk voor hetgeen hij voor onze vereniging en leden heeft betekend.

 

Den Helder, 14 juni 2018

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04