De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

In de Kamerbrief van 31 augustus 2011 (Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie) kondigde minister Hillen aan welke defensielocaties zouden worden gesloten en welke locaties nog onderzocht zouden worden. Bij de nog te onderzoeken locaties behoorde de marinierskazerne in Doorn. Op 10 april 2012 koos de minister, in principe, voor de locatie Buitenhaven bij Vlissingen.

Voor een aantal van de defensielocaties die voor sluiting waren genomineerd is dit besluit teruggedraaid, maar de BraamHouckgeestkazerne en het Logistiek Centrum Maartensdijk worden volgens de huidige planning nog steeds afgestoten en verkocht.
Het ‘primaat van de politiek’ is gebruikt om de verhuizing goed te keuren, maar het ‘hoe’ is nog een interne discussie tussen medezeggenschap en het bevoegd gezag. Mede om die reden is de Tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie (TRMC) een geschil aangegaan met het Hoofd van de Eenheid (HDE).

De geschillencommissie concludeert na onderzoek naar het proces rond de bouw van de nieuwe kazerne o.a., dat de mariniers te laat zijn betrokken bij de verhuisplannen. Dit is ronduit zorgelijk te noemen gelet op het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).

Wij zullen als centrale de politiek blijven benaderen over het feit dat wij van mening zijn dat de verhuizing niet in het belang van Defensie (leegloop Korps Mariniers) is.

Lees hier de samenvatting van het advies van het College. Het advies is niet bindend.

Lees hier het volledige advies van het College.

.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04