De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Ledenbijeenkomst CMHF sector Defensie

De afgelopen ledenraadpleging van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden heeft de emoties hoog doen oplopen bij het defensiepersoneel. Tijdens de diverse voorlichtingsbijeenkomsten en op de sociale media waren transparantie en vooraf informeren topics.

Leden betrekken
De reacties hebben er toe geleid dat we nog meer als voorheen zijn gaan nadenken over de wijze waarop onze leden betrokken moeten/kunnen worden bij het proces van onderhandelingen. Na het bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben wij getracht een zo eerlijk en duidelijk mogelijke voorlichting te geven over de maatregelen en gevolgen van het resultaat om uiteindelijk het definitieve oordeel bij de leden te leggen. Voorafgaand aan de onderhandelingen is het van belang dat wij een goed beeld hebben wat onze leden van belang vinden en wat wel en niet bespreekbaar is. Hoewel wij regelmatig eenheden bezoeken, diverse specifieke werkverbanden hebben en de diverse defensielocaties afgelopen jaren regelmatig hebben bezocht voor verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, is er een duidelijke aanvullende behoefte om de leden bij de totstandkoming van onze inzet te betrekken. Deze behoefte nemen wij terdege serieus. Wij hebben daarom ook besloten het land in te gaan om een aantal defensielocaties te bezoeken en daar het gesprek met de leden aan te gaan over wat de inzet van de onderhandelingen zou moeten zijn. Allereerst voor het vervolg van de huidige onderhandelingen, maar ook voor de onderwerpen die de komende tijd verder nog op de agenda (zouden moeten) staan. Zoals altijd zijn ook geïnteresseerden van harte welkom. De locaties en data zijn als volgt.

Overzicht ledenraadpleging

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04