De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Weblog duo-voorzitter Marc de Natris: Ik sta stil bij defensie

In de vroege ochtend van woensdag 21 november jl. is het overleg tussen de staatssecretaris van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel opgeschort. Naar aanleiding van het mislukken van het arbeidsvoorwaardelijk overleg berichtte de staatssecretaris “het is buitengewoon jammer voor onze mensen dat we nu niet met de centrales verder kunnen spreken. Dat betekent helaas ook dat we ons personeel nu nog geen duidelijkheid kunnen geven”.

 Nog geen week later heeft het ABP voor duidelijkheid gezorgd. Het ABP heeft de militairen, per brief, geïnformeerd dat zij als uitvoerder zelfstandig heeft besloten dat ze per 01-01-2019 een basismiddelloon invoeren en dat ze de premie verhogen. Dit laatste is bijzonder, omdat een basismiddelloon tot een premieverlaging dient te leiden. Immers, de pensioenaanspraak wordt minder en derhalve zou de premie moeten dalen.

 Onlangs is het ABP-bestuur door het ABP Verantwoordingsorgaan in het gelijk gesteld. Het Verantwoordingsorgaan stelt de premies voor de collectieve pensioenregelingen van ABP vast. Dit betreft de premie voor zowel de middelloonregeling als de regeling voor de militairen. Dit ondanks het feit dat Defensie nog heeft getracht om dit te voorkomen. Alleen de fractie, waarin onder andere de CMHF en het AC zitten, heeft tegengestemd.

 Vooralsnog ziet het er dus naar uit dat het ABP slag op slag wint. Binnenkort kan een kort geding tegen het ABP hier misschien nog verandering in brengen. Een kort geding dat door de andere drie bonden is ingesteld. Waarom drie bonden? Heel simpel: wij mogen ons hier niet bij aansluiten. Uiteraard wens ik de collega’s veel succes toe.

Op dit moment maakt de GOV|MHB een rondgang door het land om onze leden nader te informeren over de stand van zaken rondom de arbeidsvoorwaarden en om aan hen te vragen wat zij in dit dossier verwachten. Daarnaast discussiëren we met hen over de toekomst. Hoe moet het personeelssysteem van de toekomst eruit komen te zien? 

Aan alles merk ik dat het defensiepersoneel onrustig is. Niet alleen over de arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenaanspraken). Onlangs gaf de staatssecretaris bij Wakker Nederland aan dat zij van mening is dat het personeelssysteem bij Defensie op de schop moet. Ze gaf aan dat er bij Defensie veel oude militairen zijn, zij belemmeren de carrière van de jongeren . Volgens de STAS is dit één van de redenen waarom militairen bij Defensie vertrekken. Deze uitspraak viel bij onze achterban niet erg goed en zorgt ook hier voor onrust. Eén van de redenen waarom wij als officierenverenigingen tegen de ophoging van de UKW-leeftijd waren, is juist het feit dat dit tot gevolg zou hebben dat dit de uitstroom van jonge (onder) officieren zou vergroten, omdat ‘de oude top’ hun mogelijkheid tot bevordering nog meer zou gaan vertragen.

Nu de ophoging van de ontslagleeftijd een feit is zeg de staatssecretaris dat we naar een ander personeelssysteem moeten, omdat onder andere ‘de oude top’, lees militairen die zich hun hele werkzame leven voor volk en vaderland hebben ingezet, een sta in de weg zijn voor hun jonge collega’s die begrijpelijk ook graag carrière willen maken. Berouw komt na de zonde.

 Aan alles merk ik dat het defensiepersoneel onrustig is. Zij maken zich zorgen over hun toekomst en de toekomst van hun organisatie: ‘onze Defensie’. Maar maakt het kabinet en onze samenleving zich hier óók zorgen over, of weet onze samenleving niet wat er speelt bij Defensie. In mijn ogen wordt het tijd dat we als Defensiepersoneel een signaal afgeven: wij maken ons zorgen over onze mooie organisatie. Hoe gaan we dit doen?

 De GOV|MHB roepen u op om samen met ons op maandag 3 december a.s. van 12.00 uur tot 12.01 uur stil te staan bij onze militairen/burgerambtenaren en Defensie. Eén minuut om stil te staan bij onze zorgen en deze uit te spreken en te delen. Stuur ons een foto/selfie van dit moment () en plaats deze op twitter, facebook enz.. Hoe meer, hoe beter. Het wordt tijd dat in het Haagse Defensie en het defensiepersoneel de aandacht krijgen die zij in deze onrustige wereld meer dan verdienen. ‘Zet Defensie en haar personeel op één’, dat was toch het mantra in de Defensienota 2018?

 

Wanneer: Maandag 3 december 2018
Tijdstip: 12.00-12.01 uur
Waar: Maakt niet uit
Waarom op 3 december? Op maandag 3 december om 12.00 uur klinkt het luchtalarm in Nederland. We testen dan het alarm om te bezien of het alarm werkt, mocht het onverhoopt echt nodig zijn.

 

Voor Defensie en de defensiemedewerkers is de situatie echt alarmerend! Geen enkel departement is zo slecht gevuld als Defensie. Het wordt tijd dat hierbij stil wordt gestaan!

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04