Vanwege het aftreden van de huidige secretaris is het Veteranenplatform op zoek naar nieuwe kandidaten voor deze functie. 

Kandidaten
Kandidaten voor voornoemde functie kunnen komen uit de achterban van de gewone leden. Kandidaten dienen een cv samen met een schriftelijke bereidverklaring voor de functievervulling van vier jaar in te dienen bij  

Sluitingsdatum
Genoemd cv met bereidverklaring dient uiterlijk 25 februari 2019 te zijn ingediend.

Bent u geinteresseerd klik dan hier voor het functieprofiel en hier voor de volledige publicatie.