Met leedwezen heeft de GOV|MHB kennisgenomen van het plotseling overlijden, op 31-12-2018, van het voormalig sectorbestuurslid van de Sector Defensie CMHF Dick Tempelman. Dick was van december 2013 tot december 2017 de KVNRO-vertegenwoordiger in het sectorbestuur.


De GOV|MHB zal Dick herinneren als een collegiale en inhoudelijk zeer deskundig bestuurslid die zeer begaan was bij Defensie en haar personeel.
Wij wensen Sylvia, Sabine en Tim en de overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.