De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vanochtend op het Binnenhof ...

Vanochtend op het Binnenhof voorafgaande aan de ministerraad samen met de collega's van de Vakcentrale voor Professionals aandacht gevraagd voor een goed pensioen voor jong en oud. Daarnaast aandacht gevraagd voor de RVU-boete die Defensie moet betalen omdat militairen voor de AOW-gerechtigde leeftijd mogen stoppen met werken. Als deze boete vrijvalt en dit bedrag wordt toegevoegd aan het cao-budget dan is dit een mooie opmaat om samen met de staatssecretaris van Defensie te komen tot een goede cao voor het defensiepersoneel.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04