De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Recht op teruggave loonbelasting bij dwangsom

Naar aanleiding van het bericht van 15 februari jl. waarin u werd geinformeerd over het proces omtrent de loonbelasting bij dwangsom het volgende bericht:

Eenieder die denkt recht te hebben op het terugvorderen van ten onrechte betaalde loonbelasting over een uitgekeerde dwangsom kan contact opnemen met het secretariaat van de GOV|MHB via  of telefonisch via 070 - 383 95 04 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04