De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
BCO AV-akkoord 2017-2018 komt eindelijk op stoom

Defensie heeft op 1 februari het defensiepersoneel geïnformeerd over de start van de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 (BCO AV 2017-2018). Deze BCO is veel later van start gegaan dan de defensiebonden graag hadden gezien. Ben jij van mening dat afspraken uit of naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018 voor jou oneerlijk uitpakken, dien dan een verzoek in bij de werkgever voor maatwerk. De commissie brengt daar een zwaarwegend advies over uit, voordat de werkgever een besluit neemt.

Wanneer afspraken uit het AV akkoord 2017-2018 onevenredig nadelig uitpakken voor een individu kan de werkgever besluiten maatwerk te leveren. De BCO AV 2017-2018 adviseert de werkgever over de verzoeken van medewerkers om maatwerk. In deze commissie hebben, naast een onafhankelijke voorzitter, zowel defensie als de bonden zitting.

De defensiebonden hadden naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 al medio 2018 met de werkgever de afspraak gemaakt dat er een begeleidingscommissie zou worden ingesteld. Doordat het lang heeft geduurd voordat deze BCO van start kon gaan is er wel een onwenselijke situatie ontstaan. Veel verzoeken van defensiemedewerkers zijn zonder een advies van de commissie in de afgelopen maanden al door de werkgever afgedaan. Een deel is door de afdeling rechtspositie van DPOD behandeld. Die hebben de commissieleden allemaal kunnen bekijken. Maar er zijn ook de nodige verzoeken op andere niveaus afgedaan. Dat wordt momenteel nog verder uitgezocht.

De besluiten die de werkgever al voor de instelling van de BCO genomen heeft waren soms tot tevredenheid van de verzoeker en de BCO, maar zeker niet altijd. Als je in 2018 dus een besluit gekregen hebt van de werkgever op een verzoek om maatwerk naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018 en je bent het daar eigenlijk niet mee eens dan adviseren wij je om opnieuw (via je commandant) een verzoek in te dienen. Maar ook als je op de instelling van de BCO gewacht hebt is het nu tijd om je verzoek in te dienen. Dan weet je zeker dat de commissie daar een zwaarwegend advies over heeft uitgebracht aan de werkgever voordat er een beslissing op het verzoek genomen wordt.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04