De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Donderdag 21 februari hebben vakbonden en Defensie voor de derde keer met elkaar gesproken. Vakbonden en Defensie hebben de wil om tot een goed resultaat te komen, maar de onderhandelingen zijn tegelijkertijd complex. Op dit moment kan helaas niets gezegd worden over de voortgang. Dit komt door ingewikkelde onderwerpen zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en natuurlijk de loonparagraaf en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen.

Zowel de vakbonden als Defensie begrijpen dat het heel onbevredigend is dat er niets gezegd kan worden over de voortgang. Immers, medewerkers bij defensie wachten nu al lang op meer duidelijkheid over hun toekomstige arbeidsvoorwaarden en het is onze taak om die duidelijkheid ook te verschaffen. Tegelijkertijd is het niet verstandig om met halve verhalen naar buiten te komen. In de komende weken praten we intensief verder en houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Afgelopen zomer is een onderhandelingsresultaat bereikt dat overtuigend is afgewezen door de leden van alle betrokken vakorganisaties. Dat was, vinden zowel de bonden als de werkgever, niet alleen omdat het resultaat in de ogen van de mensen die bij defensie werken niet goed genoeg was. Het was ook omdat er sprake is van gebrek aan vertrouwen bij het defensiepersoneel gevoed door jarenlange bezuinigingen en onduidelijkheden over gemaakte afspraken. Al heel lang is binnen Defensie geroepen dat het personeel op 1 staat. Dat werd echter niet teruggezien in het onderhandelingsresultaat.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04