De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Stappenplan naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad inzake loonbelasting bij dwangsom

Stappenplan naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de loonbelasting over de dwangsom op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht. Er zijn twee mogelijkheden:

1. De loonbelasting is ingehouden in de jaren 2018 of 
2. De loonbelasting is ingehouden in de jaren 2014 tot 2017.

In het eerste situatie kan men zelf de correctie aanbrengen bij de belasting aangifte door het opgegeven loon door Defensie met de dwangsom te verminderen. Voorbeeld: er is een dwangsom toegekend van 200 euro. Bij het jaarlijkse salarisoverzicht stelt Defensie dat er is 33.000 euro loon betaald. Betrokkene geeft nu bij zijn aangifte op 32.800 euro. Dit lijdt nu tot een teruggave. Defensie heeft op het intranet aangegeven de ingehouden loonbelasting over dwangsommen in 2019 nog dit jaar te zullen teruggeven.

In het tweede geval zijn er belastingaanslagen over deze jaren. Staan de belastingaanslagen al vast (er is niet binnen zes weken bezwaar tegen aangetekend) dan moet je een verzoek doen aan de inspecteur voor ambtshalve vermindering; een voorbeeld brief staat hieronder. Is de definitieve aanslag nog niet ontvangen dan moet betrokkene bezwaar maken wanneer de definitieve aanslag in de bus valt.

GA NAAR VOORBEELDBRIEF

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04