De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Overlijden Luitenant-generaal b.d. Hans Couzy, oud voorzitter FVNO

Op 11 maart jl. bereikte ons het droeve bericht dat de oud voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren (FVNO) en erelid van de NOV, Luitenant-generaal der Artillerie b.d. Hans Couzy is overleden. Hans werd in oktober 2004 (de enige) voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren. Dit met één doel: de officierenverenigingen samen brengen.

Acht jaar later, op 21 juni 2012, was dit doel bereikt. Op die dag trad hij terug als voorzitter en tegelijkertijd ging de federatie op in de huidige Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB), de koepel van alle verenigingen voor actief dienende officieren van de Nederlandse krijgsmacht.

Wij zijn Hans zeer dankbaar voor de doorslaggevende rol die hij heeft gespeeld bij het tot stand komen van de huidige samenwerking binnen de GOV|MHB. Als blijk van waardering voor zijn inzet is in 2014 de vergaderzaal op de eerste verdieping van het kantoor van de GOV|MHB naar hem vernoemd.

Wij wensen zijn vrouw en zijn twee kinderen veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

Het bestuur van de GOV|MHB

 

Militaire loopbaan Hans Couzy
Hans Couzy begon zijn militaire carrière in 1957 als cadet der artillerie aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Na diverse plaatsingen, waaronder functies als Commandant van de 11de Afdeling Rijdende Artillerie, Hoofd afdelingen Operatien en Plannen en als Sous-chef Plannen, werd hij in 1992 benoemd tot bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS). In die functie leidde Hans Couzy de grootste reorganisatie van de Koninklijke Landmacht uit de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht, namelijk de overgang naar een kleiner beroepsleger en parallel daaraan de oprichting van het 1e Duits-Nederlandse legerkorps.
Hans Couzy is onderscheiden in Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04