De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Verlof 18 maart ’19 hoeft niet opgenomen te worden

Maandag 18 maart waren er overal in het land acties voor een goed pensioen. Drie Centrales zouden een pensioencursus in Den Haag op het Malieveld organiseren. Daarvoor had zich ook een flinke groep defensiecollega’s aangemeld die hiervoor verlof moesten opnemen.

De voorzitters van politie-en defensiebonden besloten maandag op het einde van de ochtend de pensioencursus/pensioenbijeenkomst af te gelasten. Redenen daarvoor waren:
- De politie en ook defensiecollega’s waren hard nodig in Utrecht vanwege het grote veiligheidsincident aldaar;
- De voorzitters van de vakbonden wilden ook in Den Haag geen enkel risico lopen met ‘onze collega’s’;
- En bovenal vonden de defensie-en politiebonden het geen pas hebben dat zij samen met hun leden actievoeren terwijl zich in Utrecht een drama afspeelde waarbij de politie-én defensiecollega’s hard nodig waren.

De voorzitters van de drie centrale hebben de werkgever verzocht om een gebaar te maken en, gelet op de bijzondere omstandigheden, in dit geval géén verlof af te schrijven. Omdat iedereen maandag zo respectvol met de situatie is omgegaan en het veiligheidsbelang boven het eigen belang heeft gesteld wil de werkgever dat verzoek honoreren. Iedereen die verlof heeft aangevraagd om deel te nemen aan de pensioencursus op 18 maart in Den Haag en daar daadwerkelijk aanwezig was kan zich melden bij zijn leidinggevende.

Marc de Natris, duo-voorzitter GOV|MHB “ Ik stel dit gebaar van de werkgever, net als mijn collega’s Debie en Snels, bijzonder op prijs”.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04