De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
CAO Onderhandelingen gaan door zonder de CCOOP

De vertegenwoordigers van de ACOP, het AC, de CMHF en Defensie hebben kennisgenomen van het feit dat de CCOOP heeft besloten om niet meer deel te nemen aan het overleg in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. In het belang van het Defensiepersoneel zullen de partijen die nog wel deelnemen aan de CAO onderhandelingen er alles aan blijven doen om op zo kort mogelijke termijn tot een goed CAO-resultaat te komen. Wel hopen zij dat de CCOOP snel terug zal komen op haar besluit.

In de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Als die onderhandelingen tot een resultaat tussen de onderhandelaars leiden, wordt dat bekrachtigd in het SOD (Sector Overleg Defensie). In een brief aan het SOD heeft de CCOOP aangegeven waarom zij niet meer deel wil nemen aan de vergaderingen van de werkgroep. Voor zover de andere partijen kunnen beoordelen, hebben deze redenen niet te maken met de inhoud van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Zij betreuren het daarom dat de CCOOP deze stap genomen heeft.

Vandaag is door de overige partijen wel verder gesproken in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Daarin zijn belangrijke onderwerpen en mogelijke maatregelen aan de orde geweest op het gebied van de balans tussen werk en privé en de door de organisatie gewenste flexibiliteit versus de wens voor meer zekerheid bij het defensiepersoneel.

Klik hier voor de brief van de WG AV aan de CCOOP.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04