De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
 Reactie minister op Brexit-brief CoaV
Pete Linforth via Pixabay

In zijn reactie op de Brexit-brief van de Coalitie voor de Veiligheid (CoaV) geeft minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus aan dat de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk (VK) in ieder Brexit scenario complexer en tijdrovender zal worden. 'Het kabinet bereidt zich dan ook conform Rijksbrede afspraken actief voor op het vertrek van het VK uit de EU. De inzet is daarbij steeds gericht op het komen tot een deal scenario, maar tegelijkertijd is ook vanaf een vroeg stadium rekening gehouden met een mogelijke no deal.'

De minister maakt zich net als de CoaV zorgen over de overstap van schaars personeel van de ene overheidsorganisatie op het vlak van veiligheid, controle en toezicht (zoals politie, KMar, Douane) naar de andere. Hij verwijst in dit kader naar de motie Van Dam die, n.a.v. een eerdere CoaV-brief, met algemene stemmen op 2 oktober 2018 in de Tweede Kamer is aangenomen.

Naar aanleiding van de Brexit-brief van de CoaV, van 28 maart jl., vindt er zowel tussen de betrokken overheidsorganisaties onderling als met vertegenwoordigers van de CoaV overleg plaats. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding door Nederland op een no deal Brexit geeft de minister aan dat niet alle ongunstige gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU volledig zullen kunnen worden opgevangen. De Nederlandse voorbereidingen zijn er evenwel op gericht om de politiële en justitiële samenwerking met het VK en de grenscontroleprocessen ook bij een no deal Brexit zo soepel mogelijk te laten verlopen en het veiligheidsniveau zoveel mogelijk te bestendigen. Daartoe worden volgens de minister alle noodzakelijke maatregelen getroffen.

Lees hier de brief van minister Grapperhaus>>

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04