De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Veiligheidssectoren maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op 15 mei, tijdens de parlementaire ‘gehaktdag’, maken de veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee, gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.

Deze gehaktmolens zetten we neer rondom het Binnenhof zodat de politici onze gehaktballen kunnen proeven. Gehaktballen met verschillende pensioensmaken zoals: afschaffing RVU Boete, bevriezing AOW op 66 jaar, goed pensioen ZZP’ers. Het wordt tijd dat dit kabinet nu eens echt een goede smaakbelevenis krijgt en de goede keuzes gaat maken.

Er zijn grenzen
18 maart tijdens de landelijke pensioenactie werd duidelijk dat duizenden politiemensen bereid zijn te strijden voor een goed pensioen. Maar ook dat zij hun eigen belangen meteen opzijzetten als het gaat om de veiligheid van burgers en collega’s. Politiemensen zijn bevlogen en loyaal, wat heel mooi is maar tegelijkertijd ook een valkuil. Altijd maar doorgaan heeft invloed op je fysieke en mentale gestel. Er moet een moment zijn wanneer politieambtenaren een stapje terug kunnen doen en 66 jaar is echt de grens. Het kabinet wil nu elk jaar dat we als mens ouder worden, ook de AOW-leeftijd met een jaar verhogen. Dit is onacceptabel en zeker voor mensen met zware beroepen.

Gehaktdag
15 mei is niet zomaar uitgekozen door de veiligheidssectoren. Dit is de dag waarop het kabinet verantwoording aflegt aan het parlement over hun plannen en uitgaven. In de volksmond ook wel ‘gehaktdag’ genoemd.
Nog voor het zomerreces
Met de actie willen de veiligheidssectoren het kabinet dwingen om voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel te komen, waar onze eisen in opgenomen zijn. Zo niet dan zullen in het najaar opnieuw acties volgen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04