De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
INVESTEER 200 MILJOEN EXTRA!

De voorzitters van vier vakbonden bij Defensie roepen het kabinet op om in de Voorjaarsnota extra geld vrij te maken om de verwaarlozing van het personeel te stoppen. Dat doen zij in een open brief die NRC Handelsblad heeft gepubliceerd.

Als gevolg van de kaalslag bij Defensie in het afgelopen decennium (2 miljard bezuinigd en 24.000 arbeidsplaatsen geschrapt) zijn er grote tekorten bij de krijgsmacht, bijvoorbeeld aan munitie. En er is meer: kazernes zijn verouderd, legeringsgebouwen in slechte staat, keukens worden gesloten. Intussen heeft het personeel onlangs, na jaren op de nullijn, maar zeer beperkte salarisverbeteringen gehad. Elders valt meer te verdienen en personeel zoekt zijn heil dan ook steeds vaker elders.
In het opinieartikel schetsen de vier vakbondsvoorzitters de gevolgen daarvan. Essentiële onderdelen van de krijgsmacht, die direct betrokken zijn bij de handhaving van de veiligheid in Nederland, zijn onderbezet. Denk daarbij aan de marechaussees die belast zijn met grensbewaking, aan de explosieven-experts van de Explosieven Opruimingsdienst en aan de Dienst Speciale Interventies (terreurbestrijding). Maar niet alleen daar wordt de pijn van de personele tekorten in de krijgsmacht gevoeld.

Het vastgelopen cao-overleg bij Defensie toont volgens de vier voorzitters aan dat Defensie te weinig geld beschikbaar stelt voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Defensie heeft een arbeidsmarktconforme cao hard nodig. Daarom roepen zij het kabinet op om minstens 200 miljoen extra beschikbaar te stellen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, bovenop het geld dat tot nu toe beschikbaar is. Indien het kabinet hiertoe niet bereid is, dan moet de Tweede Kamer, het budgetrecht gebruiken. Om in het belang van de veiligheid van Nederland het failliet van de krijgsmacht af te wenden.
Lees HIER het hele NRC-artikel.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04