De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Verslag van het overleg met Defensie is klaar. Oordeelt u zelf.

Op 16 april jl. gaven de bonden al aan dat de inzet van Defensie teleurstellend was. Volstrekt onvoldoende was om zicht te houden op het bereiken van een cao-resultaat. Een week later, in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD), hebben de bonden de staatssecretaris hierop aangesproken. Haar toezegging van afgelopen januari dat er meer (financiële) ruimte was bleek aan de onderhandelingstafel een loze kreet.

De reactie van de staatssecretaris dat het als een eerste inzet moet worden gezien en dat er nog meer ruimte was stelde ons allerminst gerust. Zeker omdat zij in het SOD niet concreet wilde aangeven of duiden wat die extra ruimte was. Voor de bonden weer een zoveelste loze toezegging. Anders dan in het verleden toen we op basis van bijvoorbeeld de toezegging dat er perspectief was wel (uiteindelijk tevergeefs) verder zijn gaan spreken, was deze keer met die vaagheid de zaak duidelijk. Het was en is absoluut onvoldoende om weer aan de onderhandelingstafel terug te keren. De staatssecretaris was ook niet bereid op het verzoek van de bonden in te gaan om haar ‘eerste inzet’ dan openbaar te maken. Het defensiepersoneel zou op deze manier zelf een oordeel kunnen geven of de eerste inzet enigszins tegemoet kwam aan het gevoelen van de defensiemedewerkers, zoals zij dat had gehoord. Hierop hebben de bonden besloten het overleg op te schorten en het vertrouwen op te zeggen.

Direct na het SOD van 29 april jl. hebben wij gecommuniceerd over het teleurstellende verloop van de vergadering en de uitkomst daarvan. Een dag later kwam Defensie met haar eigen communicatie. Zoals afgelopen tijd vaker is gebeurd bleek Defensie een heel ander beeld te hebben van het verloop van de vergadering en van de inhoud van het voorstel dat op de onderhandelingstafel lag. Waar de bonden de inzet die op tafel lag volstrekt onvoldoende vinden en van mening zijn dat er op een aantal grote onderwerpen zoals loonontwikkeling en pensioen geen stappen zijn gemaakt, was Defensie van mening dat er een prima eerste inzet lag met verbeteringen op alle grote onderwerpen.

Ook over de afspraak dat op 16 april alles op tafel zou liggen en er een reëel bod zou zijn had Defensie een andere mening. Dit was juist een eerste voorzichtige inzet en daarna zouden er in de onderhandelingen meer stappen worden gedaan. Over het feit dat de bonden het vertrouwen hebben opgezegd werd met geen woord gerept.

Verschillende weergaven van het proces en de inhoud van de onderhandelingen kunnen tot onduidelijkheid en wantrouwen bij het personeel leiden. Zowel in de richting van Defensie, maar ook van de bonden. Daarom hechten wij eraan dat het (concept) verslag van de vergadering van het SOD van 23 april onder de aandacht van het personeel wordt gebracht. Dit verslag is hieronder bijgevoegd. Naar onze mening geeft het duidelijk weer dat wij meerdere malen gepoogd hebben om de staatssecretaris concreet aan te laten geven wat de extra ruimte is waar zij over spreekt. De reactie van de staatssecretaris heeft meer weg van een langspeelplaat die in de groef blijft hangen, dan van een serieuze poging om de bonden het benodigde vertrouwen te geven dat het zin heeft om verder te onderhandelen.

Vooralsnog respecteren wij de geheimhouding van de onderhandelingen en kunnen de inhoud van de eerste inzet van defensie zonder een akkoord van de staatssecretaris dus niet naar buiten brengen. Uit het verslag wordt op twee punten wel duidelijk wat deze eerste inzet betrof. Om te beginnen was het loonbod een beetje meer, maar wel met een looptijd van 6 maanden langer. Onderaan de streep was het gemiddelde per jaar lager. Het tweede punt betrof het pensioendossier inclusief de compensatie- en verzachtingsmaatregelen. Hierop is geen verbetering ten opzichte van het afgewezen resultaat zichtbaar geworden in de eerste inzet van defensie. Op een aantal kleine details na lag hetzelfde voorstel weer op tafel.

Wij zijn nog steeds van mening dat wij er alles aan gedaan hebben om, in het belang van het personeel, tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Dat we er uiteindelijk toch niet uit zijn gekomen is omdat Defensie de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel in financiële en beleidsmatige zin nog steeds niet de hoogste prioriteit geeft. Het personeel staat dus nog steeds niet op 1…

Lees hier het verslag van het SOD van 23 april jl.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04