De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat, zo zei hij in aanwezigheid van minister Koolmees (SZW). "Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord."

Geen blanco cheque en vertrouwen
De leden van de VCP hechten groot belang aan de verdere uitwerking en de te bereiken resultaten zoals beschreven in het pensioenakkoord. Alle partijen in de op te richten stuurgroep zullen het vertrouwen moeten verdienen, dat zij de oprechte intentie hebben deze resultaten te verwezenlijken. "De uitslag van de raadpleging is positief, maar betekent nog geen blanco cheque. Er zijn met name zorgen over het aanvullend pensioen. Onze verenigingen zijn niet op voorhand overtuigd dat het vanzelfsprekend is dat de stuurgroep tot passende oplossingen komt. Daar zullen wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid in de uitwerkingsfase nauwlettend over waken", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Doelen
De VCP heeft tijdens de onderhandelingen zwaar ingezet op de doelen en waarborgen die uiteindelijk in het akkoord zijn opgenomen. "Concreet betekent dit dat een nieuw pensioenstelsel niet tot een versobering mag leiden en dat er compensatie moet komen voor afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Ook mogen er geen pech- gelukgeneraties ontstaan en dient het indexatieperspectief terug te komen. Het zijn juist deze punten waar onze achterban ook in de uitwerkingsfase zekerheid over wil hebben. Een goed pensioenakkoord staat of valt met de uitwerking."

Verantwoordelijkheid nemen
"De VCP heeft redelijke eisen en wij zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen. De kern is dat wij opkomen voor de belangen van werknemers en gepensioneerden, zodat zij nu en in de toekomst verzekerd zijn van een goed inkomen. Het pensioenakkoord gaat – hoe belangrijk ook - om meer dan de AOW en de zware beroepen. Onze achterban is daar helder over en die boodschap zullen wij blijven uitdragen", zegt VCP-vicevoorzitter Van de Kamp.

Raadpleging
De afgelopen dagen is de achterban van de VCP geraadpleegd over het principeakkoord en het SER-advies, waarover de sociale partners en het kabinet het begin deze maand eens werden. De VCP telt meer dan vijftig autonome organisaties die ieder voor zich een standpunt over het akkoord hebben ingenomen. Het bestuur kwam vandaag met een eindoordeel over de raadpleging waarover vervolgens door het bestuur verantwoording is afgelegd aan de Algemene Vergadering van de VCP.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04