De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Topfunctionarissen bij Defensie
Bron (Rijksoverheid.nl/Arenda Oomen)

Geregeld wordt intern Defensie, binnen de Rijksoverheid, in het kabinet, in de Tweede Kamer en in de media het aantal hoge functionarissen binnen het ministerie van Defensie ter discussie gesteld. De politiek wordt al jaren twee keer per jaar geïnformeerd over het aantal topfunctionarissen bij Defensie.

Een bijzondere situatie, zeker ook omdat andere ministeries dit niet hoeven te doen. Personeelsbestanden van andere ministeries zijn niet via internet verkrijgbaar waardoor het lastig is de gegevens over topfunctionarissen bij die departementen te vergelijken met Defensie.

De GOV|MHB meent dat Defensie een benchmark met andere ministeries goed zou doorstaan. Om de benodigde gegevens hiervoor beschikbaar te krijgen heeft de GOV|MHB gisteren per brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Olllongren verzocht een overzicht te verstrekken van:

“…het aantal burgerambtenaren in de zin van artikel 1 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984), politie- en douaneambtenaren en ambtenaren van de Dienst Buitenlandse zaken en van de rechterlijke macht; het gaat daarbij om burgerambtenaren behorende tot ABD-Topmanagementgroep (TMG), de ABD-topmanagers en de ABD-managers vanaf schaal 16, alsmede alle niet onder de ABD vallende ambtenaren vanaf schaal 16 (Bijlage B BBRA 1984) of vergelijkbaar daarmee…”.
 

Lees hier de brief>>

Het is nu afwachten hoe en wanneer minister Ollongren gaat reageren op onze (WOB) brief.  We houden u op de hoogte.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04