De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Geen aanpassingen aan pensioenreglement meer zonder overleg

Op maandag 20 januari jl. heeft de GOV|MHB 'gepiept' op de brief "Teksten pensioenreglement militairen 2019". Dit houdt in dat de GOV niet akkoord gaat met de inhoud van de brief welke door Defensie is ingebracht bij de werkgroep PA.

Tot 1 januari 2019 is buiten de centrales om en zonder hun instemming een toegepaste werkwijze van het pensioenreglement ontstaan waarvan de centrales tot voor kort niet op de hoogte waren. Het is gebleken dat het ABP de militaire pensioenen van militairen die burgerambtenaar worden, zonder toestemming van de militair en zijn/haar partner, heeft omgezet naar een burgerpensioen, met als gevolg de mogelijkheid dit te korten.

De GOV|MHB wenst er zeker van te zijn dat déze werkwijze, welke nadrukkelijk niet als gevolg van een afspraak tussen sociale partners tot stand is gekomen, niet in het Pensioenreglement 2018 terecht komt als de nieuwe standaard. Derhalve ziet de GOV|MHB dan ook verdere discussie over dit onderwerp en de mogelijke aanpassingen van de tekst als noodzakelijk. Om deze reden verzoek en wij dit onderwerp te agenderen voor een eerstvolgende werkgroep PA.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van dit onderwerp. Om de volledige brief van de GOV|MHB te lezen klikt u hier.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04